Wat is Livo:

Livo staat voor: Lichamelijke vorming.

Het doel van Livo is:
Livo wil veel en gevarieerd bewegen aantrekkelijk maken voor iedereen en van alle leeftijden. Wij doen dit door: DANS - BEWEGING - FITNESS.
Ook wil Livo voor de betere dansers iets extra doen door deze in geselecteerde groepen te laten dansen zodat ze ook aan wedstrijden kunnen meedoen.

Daarom hebben we dit jaar weer extra lage prijzen voor wie meerdere uren per week wil bewegen.


Onze lessen gaan door op volgende LOCATIESHoe willen we ons doel bereiken:
Livo werkt daarbij vanuit de visie van 5 kernwaarden.

 

Kernwaarden.
Kernwaarden geven aan wat van wezenlijk belang is voor Livo en geven richting aan de te maken keuzes en het handelen. Ze hebben een innerlijke waarde voor hen die binnen Livo werkzaam en actief zijn. Door uit te gaan van en te werken met een aantal belangrijke kernwaarden, delen en verbinden medewerkers en leden van Livo zich met elkaar. Daardoor krijgt Livo een eigen identiteit.

Zo maken het doel en de visie dmv kernwaarden concreet wat de medewerkers en leden van Livo bindt, wat ze belangrijk vinden, waar ze elkaar op aan kunnen spreken en wat leden van Livo mogen verwachten. Deze kernwaarden zijn voor Livo belangrijk en daarom niet vrijblijvend.

Livo werkt van uit de volgende 5 kernwaarden:

1.Veel en gevarieerd bewegen.
Bewegen is gezond kan je in alle publicaties lezen. Maar alleen als je het op een verantwoorde manier doet. Daarom biedt Livo voor alle mensen van alle leeftijden een grote verscheidenheid aan verantwoorde bewegingsvormen aan. Daarbij wordt van ieder op haar/zijn niveau een gepaste inzet gevraagd.

2.Kwaliteit.
Livo biedt haar activiteiten in veel en gevarieerd bewegen aan dmv  een goede kwaliteit van zo mogelijk gecertificeerde lesgeefsters, die ieder jaar opnieuw met veel enthousiasme en gedrevenheid lesgeven en een mooie show verzorgen.

3.Keuze mogelijkheden.
Dat betekent dat Livo de vele bewegingsvormen waar belangstelling voor is vast wil houden, en daarnaast ook elk jaar opnieuw probeert om de nieuwste trends naar Livo te halen.

4.Plezier.
Als je mee wilt doen aan de activiteiten van Livo kom je vrijwillig. Dat betekent dat je daar plezier aan wilt beleven. Bewegen met plezier geeft een dubbel effect: het is gezond en je voelt je er mentaal goed bij.

5.Samen.
Door bewegen samen te doen ontstaat een gevoel van verbondenheid, samen iets presteren en daar een goed gevoel bij hebben. Een mooi alternatief binnen onze steeds meer individualistische maatschappij.